Mi beldad

懒人一个,脑洞很大,现实骨感
不喜麦源啥的,all藏系列。更喜欢76r

“你的灵魂如风,从我指尖流淌而过。”
半藏低垂着头,一点一点地写下这句话。修长分明的手,微微蓬勃的青筋,紧抿的薄唇,模糊的脸,无法揣摩内心。放下手中的笔,起身,离开。
麻雀悄悄地翻越窗,四下搜寻兄长的身影。无意间督到掩盖在公文之下的信纸。好奇心勾起猫儿。大大咧咧地把信纸扯出,看清上面清秀的字迹,不由地愣住。
被悲哀摄住呼吸。不知为何,心脏像被一只看不见的手攥紧,喉咙里也堵塞着棉花。即使不是自己的情感却体会如此深刻。
急切地把信纸复回原样。
麻雀焉着神情,黯然地从枝前飞走。
                                                                  —tbc

评论(1)

热度(10)